Fuldt hus

Moses

Alvin

Lidt om pensionen

Jeg ville aldrig rejse nogen steder, hvis ikke jeg kendte nogen der kunne passe mine hunde. Derfor har jeg startet en lille hunde "bed and breakfast." Det vil sige at jeg gerne passer din hund, uanset race, hvis du mangler en sitter, når du skal ud at rejse, eller bare være længe væk en dag. Hunden skal være sammen med min familie og mine hunde, så det kræver at hunden kan enes med andre. Jeg kan derfor kun have en til to hunde ad gangen, så det gælder om at kontakte mig i god tid, da jeg går efter først til mølle princippet. Jeg er uddannet dyreadfærdsterapeut med speciale i hunde.

Betingelser & Retningslinjer

Mad og drikke: Ejeren af kæledyret er selv ansvarlig for at der er mad nok til kæledyret i pasningsperioden. Er der ikke det sørger Happy Doodles for foder på ejers regning. Vi sørger for at give rent vand, foder, luftning, snakker og kæler med kæledyret. Der kan evt. indgås aftale om pelspleje og/eller indkøb af diverse varer.

Sygdom: Happy Doodles kan ikke gøres ansvarlig for evt. sygdom opstået i perioden hvor kæledyret er overdraget til os. Happy Doodles forbeholder sig ret til, for ejers regning, at bringe dyret til dyrlæge, såfremt den viser sygdomstegn eller kommer til skade i den tid kæledyret er overdraget til os. Endvidere overlades det til dyrlægen at foretage evt. sårpleje og, eller forbindingsskifte. Hvis der af kunde er angivet en foretrukken dyrlæge, benyttes såfremt det er muligt denne dyrlæge. I modsat fald benyttes dyrlægerne i Skive.

Skader og ødelagte genstande: Happy Doodles kan ikke drives til ansvar for evt. skader forvoldt af kæledyret. Herunder skader på personer eller andre dyr. Ødelagte genstande kommer på regningen. Ved evt. uforudsete skader eller lign. er Happy Doodles forpligtiget til at kontakte kunden på det udleverede telefonnummer.

Ret til ændringer forbeholdt Happy Doodles.